ห้องจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา

ห้องจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา

ห้องประชุม Winner 7

ระยะเวลาการจัดงาน

  • เวลา 08.00 น. – 17.00น. (เต็มวัน)  ราคา 30,000 บาท
  • เวลา 08.00น. – 12.00น./13.00น.-17.00น. (ครึ่งวัน) ราคา 15,000 บาท

(อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวมเบรคและอาหาร)

 จัดแบบคลาสรูม ได้จำนวนที่นั่ง 280 ท่าน 

จัดแบบเก้าอี้อย่างเดียว ได้จำนวนที่นั่ง 380 ท่าน

 พร้อมอุปกรณ์โสตฯ + LCD + โปรเจคเตอร์

ห้องประชุม จัดเลี้ยง